t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Specialized Roll 1 fixie, fixed gear LIGHTEST BIKE IN THE WORLD - ₩300000 (Gyeongbokgung) ẩn bài đăng này hiện

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

điều kiện: xuất sắc

QC khác của n.dùng này

In perfect condition, upgraded. Only for people 168cm to 173cm SIZE: S
costed more than 1million. Frame only ₩900000
pick-up: Gyeongbokgung station exit no. 1

Specialized saddle worth ₩200,000 included. I will give you 2 saddles
Cash ONLY
call or kakaotalk,. NO TEXT 0l0578l3667

Price is firm! Do not call for negotiation

01057813667 call or kakaotalk,. NO TEXT
Free helmat , brakes, goggles, lock, pedals etc
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6615702863

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]