t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Rock climbing - ₩150000 (Gwanak gu) ẩn bài đăng này hiện

 1 2
1. Brand new rope with bag
.
2. Slightly used size 12 fiveten climbing shoes.
.
Shipping was expensive to get this rope to korea...never used it.
.
Pick up in person
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6597634050

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]