t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Data Analyst / Assistant Coach for Pro Overwatch Team (Ilsan) ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: toàn thời gian
lương thưởng: Paid Internship with transition to Full-time

Looking for a data analyst / assistant coach for one of the best Overwatch teams in the world.

You must be familiar with the game Overwatch

Knowledge of R and Python, degree in CS or Statistics and SR of 3000 or higher preferred.

Paid Internship with transition to Full-time
  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6641060611

đã đăng:

hay nhất [?]